Lúa chất lượng cao được trồng trong cả nước. Gạo trắng là một thực phẩm hàng ngày của đa số người dân ở các nước châu Âu, châu Á và châu Phi. Nông dân có thể trồng hai hoặc thậm chí ba loại cây trồng hàng năm ở một số vùng, cho thu hoạch quanh năm. Với hệ thống xử lý hiện tại, 100.000 triệu tấn gạo trắng mỗi năm được tiêu thụ trên thị trường trong nước và quốc tế

Gạo nếp tẻ 10%
Tẻ (%, max)10
Độ ẩm (%, max)14.5
Foreign matters (%, max)1.0
Hư hỏng (%, max)4.5
Chưa chín (%, max)2.0
Hạt nhân sọc (%, max)4.0
Hạt nhân vàng (%, max)4.5
Hạt lúa (%, max)10
Độ xay xátWell Milled
CropCurrent Crop
<!--:en-->Vietnamese Glutinous Rice 10% Broken<!--:--><!--:vi-->Gạo nếp tẻ 10%<!--:-->